Wachtlijst

Door de vele aanmeldingen kan ik helaas geen nieuwe cliënten aannemen op dit moment. Zodra er weer ruimte is zal ik dat vermelden hier op de site.

 

Wanneer je de wachttijd te lang vindt (of als er een stop is) kun je je zorgverzekering vragen om wachtlijstbemiddeling. Hierbij kijkt de zorgverzekering welke zorgaanbieder mogelijk (eerder) plek heeft.


Behandeling

PsychologiePraktijk Hooge biedt laagdrempelige, kortdurende en cliëntgerichte behandeling (dat was eerder de basis GGZ). Je kunt behandeld worden voor onder andere; stemmingsklachten, angstklachten, traumatische ervaringen en/of PTSS, of negatief zelfbeeld. Als je te kampen hebt met crisis gevoelige problematiek, een eetstoornis of een verslaving dan ben ik niet de goede behandelaar voor je. Ook doe ik geen onderzoek/diagnostiek naar o.a. intelligentie, AD(H)D of autisme. De praktijk biedt behandelingen in de Nederlandse taal. 

 
De praktijk richt zich op volwassenen (18+) met psychiatrische problemen (DSM-V). Ook mensen waarbij daarnaast sprake is van een verstandelijke beperking, NAH of bijvoorbeeld afasie zijn van harte welkom in de praktijk. 
 
Na het intakegesprek, waarin we kennis maken en bespreken wat je aanmeldklachten zijn, volgt de bespreking van je behandelplan. In dit plan staan je hulpvraag en behandeldoelen. Ook staat beschreven hoe de klachten kunnen verminderen of verdwijnen, zodat jij weer kunt functioneren op een voor jouw prettige manier. Tijdens deze behandelplanbespreking kun je aangeven of je je erin kunt vinden of dat er aanpassingen moeten komen. In de loop van de behandeling zullen we regelmatig terugkijken of we nog op de goede weg zitten. Dat doen we o.a. door de doelen na te lopen. Aan het einde van de behandeling lopen we deze ook door, waarbij we kijken of jij weer op eigen kracht verder kunt. Mogelijk maken we een 'signaleringsplan', of een 'doorpakplan', waarmee een eventuele terugval zo veel mogelijk wordt voorkomen. Er is altijd een mogelijkheid contact met mij op te nemen als je klachten (deels) terugkomen. Samen kijken we dan wat we het beste kunnen inzetten.

 

Je omgeving/familie wordt, daar waar helpend en in overleg met jou, betrokken bij de behandeling en er kan gebruik gemaakt worden van eHealth (denk aan modules, vragenlijsten en/of educatie).

 
Een greep uit het behandelaanbod

Online behandeling

Er is ook de mogelijkheid tot online behandeling via beeldbellen (ook EMDR kan online). Dit gebeurt via een beveiligde verbinding, via Embloom. Geef bij je aanmelding, of tijdens de behandeling, bij me aan dat je dit graag wilt. We kijken dan of dat voor jou een goede manier kan zijn. Vanzelfsprekend kunnen we samen besluiten weer terug te gaan naar face tot face behandeling als het niet bevalt, of af te wisselen. 


Wat is kortdurende, generalistische behandeling?

  • De hulpvraag van de cliënt staat centraal en niet de diagnose die volgens de DSM-V is toegevoegd.
  • Er wordt maatwerk geleverd (op basis van richtlijnen en bewezen effectieve interventies). Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe inzichten.
  • De behandelaar bezit een aantal eigenschappen die ervoor zorgen dat het zelf-herstellend vermogen van de cliënt wordt bevorderd. Denk hierbij o.a. aan: aansluiten bij de cliënt, verantwoordelijkheid terug kunnen geven, risico’s durven nemen, transparant en (zelf)kritisch zijn.
  • Het hebben van een drive om te reflecteren op cliënt- en praktijkniveau, te leren en verbeteren staat hoog op de agenda. Dit in samenwerking met anderen en op basis van data (bijvoorbeeld vragenlijsten, evaluaties).
  • behandelingen worden gestart met het uitgangspunt binnen 800 minuten (ongeveer 10/12 sessies van een uur) af te ronden. Dit betekent niet dat het een vereiste is om de behandeling binnen deze minuten af te sluiten. Heeft een behandeling meer dan 800 minuten nodig, dan is dit een bewuste keuze die bij de start van de behandeling of tijdens een evaluatiemoment is gemaakt. De beslissing om langer te behandelen is besproken met de cliënt en beschreven in het dossier.

Samenwerking 

PsychologiePraktijk Hooge werkt o.a. met de in het Missiehuis gevestigde praktijken samen; Psychologiepraktijk Anima, Psychologenpraktijk Bentinck, Psychologiepraktijk van Velzen en Haptotherapie Hoorn. Met hen vindt onder meer overleg plaats over de actuele wachttijden, zijn er intervisie momenten en worden cliënten soms naar elkaar doorverwezen (vanzelfsprekend in overleg met de cliënt).