Verwijsbrief

Voor vergoeding door de zorgverzekering is er een verwijsbrief van de huisarts nodig. Deze verwijsbrief mag niet ouder zijn dan 9 maanden. Ook is het belangrijk dat er een vermoeden beschreven staat van een DSM-5 stoornis, de persoonlijke AGB-code van de huisarts/verwijzer er in staat en dat je een verwijzing hebt naar de Generalistische Basis GGZ. Deze dingen weet de huisarts vaak ook.


Tarieven

  • Bij gecontracteerde zorg (er is een contract afgesloten met de zorgverzekering):

Voor 2024 heb ik contracten met 8 van de 10 verzekeraars af kunnen sluiten. Wanneer ik een contract heb met jouw zorgverzekering, heb je recht 100% vergoeding, min het verplichte eigen risico van €385 per kalenderjaar. De factuur stuur ik in dit geval direct naar je zorgverzekering.

 

Met onderstaande zorgverzekeraars heb ik voor 2024 een contract kunnen afsluiten. Met de verzekeraars met het rode kruis erdoor heb ik geen contract. 

  • Bij niet-gecontracteerde zorg (er is geen contract afgesloten met de zorgverzekering): 

Bij voorkeur neem ik in 2024 geen verzekerden van CZ of ONVZ aan. CZ wil geen contract met mij aangaan omdat ik nog niet aan hun omzet voorwaarden voldoe (wat ook nog niet kan doordat ik in 2023 ben begonnen) en ONVZ geeft aan genoeg aanbieders in de regio te hebben. Overleg even met de verzekeraar waar je terecht zou kunnen. 

 

Heb ik (nog) geen contract met jouw zorgverzekeraar af kunnen sluiten? Dan stuur ik de factuur naar jou en niet naar je verzekering. Je kunt deze factuur vervolgens zelf indienen bij je zorgverzekeraar, zodat je een bepaald percentage vergoed krijgt. Als je een restitutiepolis hebt dan krijg je 90-100%. Bij een naturapolis of combinatiepolis ligt de vergoeding meestal rond de 60-80%. Wat je precies aan vergoeding terugkrijgt kun je het beste even navragen bij je verzekering. Houd ook bij de niet-gecontracteerde zorg rekening met het verplichte eigen risico van €385 per kalenderjaar .

De eerste fase van je behandeling bestaat uit diagnostiek-consulten (meestal 2). De vervolgfase bestaat uit behandel-consulten. Sinds 2022 heeft de De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het zorgprestatie model ingevoerd. Daarin staan de regels en tarieven opgesteld voor de Geestelijke Gezondheidszorg. PsychologiePraktijk Hooge hanteert de door de NZa vastgestelde tarieven voor vergoede zorg. https://zorgprestatiemodel.nza.nl/ 

  • Diagnostiek consult van 60 minuten € 183,44
  • Behandel consult van 60 minuten € 161,46
  • Bij niet verzekerde zorg (de gevraagde zorg valt niet onder de verzekering, ongeacht of er een contract is afgesloten of niet):

Niet alle zorg wordt vergoed door de verzekering. Behandeling van bijvoorbeeld aanpassings- of relatieproblemen wordt niet door de verzekering vergoed. Je betaalt de gehele rekening zelf als je toch een behandeling wilt. Je kunt de factuur niet indienen bij de zorgverzekering.


Je bent verhinderd?

Als je verhinderd bent, laat dat dan minimaal 24 uur van tevoren weten. Er is dan nog de mogelijkheid voor iemand anders om een afspraak te maken. Meld je je niet af, of te laat, dan kan er €60,- in rekening gebracht worden. Dit wordt niet vergoed door de verzekering. (De tijd van je afbericht op de voicemail, app of mail is de tijd die ik aanhoud, ongeacht of ik al gereageerd heb.)


Goed om te weten

  • De indirecte tijd die voor of na een intake/behandelsessie nodig is (denk aan het verslag uitwerken, een behandelplan maken etc.), is al verrekend in de vastgestelde prijzen door de Nederlandse Zorgautoriteit. Hiervoor betaal je dus niet extra. 
  • PsychologiePraktijk Hooge maakt gebruik van de term “planning = realisatie”. Wat in de agenda is ingepland voor een consult is het uitgangspunt voor de declaratie.